Tag arkiver | Sproget

På det langsigtede øje

Mange, der ikke benytter og ikke kan lide den sproglige særhed “fremadrettet”, kan muligvis ånde lettede op. Afløseren kan være fundet. Da jeg tændte for nyhederne denne morgen, talte en til belysning af et givet emne indkaldt kvinde. Hun besvarede selv et spørgsmål hun stillede. Spørgsmålet lød: Hvor har vi det politiske fokus? Svaret hørte […]

Continue Reading 14

Det kan let gå galt – 1

Her følger 4 eksempler på, at det meget let kan gå galt, når man ytrer sig. Omtænksomheden synes i alle 4 tilfælde at have været mangelfuld eller fraværende. I går var så hellig en dag, at butikker, der har åbent alle dage, holdt lukkede. Det var ikke blot en af mange bededage, men selveste Store […]

Continue Reading 10

Sproglig bevidsthedsløshed

Måske er det på tide at ophøre med nogle af sprogbrokkerierne på bloggen, således at fokus kan flyttes lidt. Nogle sprogbrokkerier synes overvejende at være en tabersag, idet det for mange er uden betydning om man skriver avocadoer eller avocado’s. Trist er det sandelig, men indstillingen kan ingen hamle op med før det blive moderne […]

Continue Reading 14

Hvad vil det sige at misrepræsentere?

Er der mon en god grund til at anvende ordet misrepræsentation når vi har glimrende danske ord for det man prøver at sige? For nogen tid siden regnede jeg med at jeg kunne gætte mig til hvilket amerikansk embede, der var tale om, når en given betegnelse blev brugt. Hvad det var er ligegyldigt, men […]

Continue Reading 12

Ældre flyttes ind

Forleden passeredes nogle nye ældreboliger (stavet i et ord) under opførelse. For at få et indtryk af dem – man kunne jo få behov herfor engang – søgtes information. Jeg fandt en smule information på denne hjemmeside, men det jeg især hæftede mig ved var følgende sætning: Planen er, at kunne flytte de første borgere […]

Continue Reading 16

I forbifarten 12 – lidt om Danube og mil

I reklamekassen (indretningen der tidligere kaldtes postkassen) var her til morgen et meget fint magasin fra Bilka, hvis formål er at inspirere os til at købe mere kød og vin i hypermarkedet. Ganske vist er sundhedsanbefalingerne at indtage mindre af begge varetyper, men det må forbrugerne selvsagt selv tage ansvaret for. Man kan købe noget […]

Continue Reading 6

Betydningsforskydning

Det er et velkendt sprogligt fænomen, at ord og sætninger kan ændre betydning. Betydningen forskydes. At falde i staver var engang et konkret håndværksmæssigt udtryk, men over tid er betydningen ændret til en slags indavendthed. Skamrose er et af pendulordene, hvor den modsatte betydning af den oprindelige pludselig opstår og vinder udbredelse. I løbet af […]

Continue Reading 14
P1150484_thumb.jpg

Flage på halv eller halvt stang

Må det være tilladt at opfordre TV2-ledelsen til at udarbejde en A4-side med sprogfejl, som ledelsen ønsker at undgå medarbejderne benytter. Når siden er udarbejdet, må kravet til både de talende og skrivende medarbejdere være, at de dagligt læser på teksten til de kan den i søvne.  Man kan passende begynde med, at man ikke […]

Continue Reading 16
P1150460_thumb.jpg

Hvad der dog siges–og skrives

Over en længere periode har jeg noteret nogle få fortalelser ned. Fortalelserne synes i al væsentlighed at være en konsekvens af, at der skal tales i et alt for hastigt tempo, idet man næppe kan forestille sig, at de talende faktisk tror det hedder som de siger. Herefter følger et par sproglige særheder af anden […]

Continue Reading 10

Off peak rabat

Det er ikke så længe siden jeg så det i overskriften nævnte noget særprægede danske udtryk. På stationen har jeg bemærket, at der sker en ændring af taksterne for benyttelse af offentlige transportmidler den 15. januar 2017. Herom kan man bl.a. læse på DOT – Din Offentlige Transport. Det var i forbindelse med læsningen om […]

Continue Reading 10

Drives af WordPress. Designet af Woo Themes