Tag arkiver | Sproget

Hvad vil det sige at misrepræsentere?

Er der mon en god grund til at anvende ordet misrepræsentation når vi har glimrende danske ord for det man prøver at sige? For nogen tid siden regnede jeg med at jeg kunne gætte mig til hvilket amerikansk embede, der var tale om, når en given betegnelse blev brugt. Hvad det var er ligegyldigt, men […]

Continue Reading

Ældre flyttes ind

Forleden passeredes nogle nye ældreboliger (stavet i et ord) under opførelse. For at få et indtryk af dem – man kunne jo få behov herfor engang – søgtes information. Jeg fandt en smule information på denne hjemmeside, men det jeg især hæftede mig ved var følgende sætning: Planen er, at kunne flytte de første borgere […]

Continue Reading

I forbifarten 12 – lidt om Danube og mil

I reklamekassen (indretningen der tidligere kaldtes postkassen) var her til morgen et meget fint magasin fra Bilka, hvis formål er at inspirere os til at købe mere kød og vin i hypermarkedet. Ganske vist er sundhedsanbefalingerne at indtage mindre af begge varetyper, men det må forbrugerne selvsagt selv tage ansvaret for. Man kan købe noget […]

Continue Reading

Betydningsforskydning

Det er et velkendt sprogligt fænomen, at ord og sætninger kan ændre betydning. Betydningen forskydes. At falde i staver var engang et konkret håndværksmæssigt udtryk, men over tid er betydningen ændret til en slags indavendthed. Skamrose er et af pendulordene, hvor den modsatte betydning af den oprindelige pludselig opstår og vinder udbredelse. I løbet af […]

Continue Reading
P1150484_thumb.jpg

Flage på halv eller halvt stang

Må det være tilladt at opfordre TV2-ledelsen til at udarbejde en A4-side med sprogfejl, som ledelsen ønsker at undgå medarbejderne benytter. Når siden er udarbejdet, må kravet til både de talende og skrivende medarbejdere være, at de dagligt læser på teksten til de kan den i søvne.  Man kan passende begynde med, at man ikke […]

Continue Reading
P1150460_thumb.jpg

Hvad der dog siges–og skrives

Over en længere periode har jeg noteret nogle få fortalelser ned. Fortalelserne synes i al væsentlighed at være en konsekvens af, at der skal tales i et alt for hastigt tempo, idet man næppe kan forestille sig, at de talende faktisk tror det hedder som de siger. Herefter følger et par sproglige særheder af anden […]

Continue Reading

Off peak rabat

Det er ikke så længe siden jeg så det i overskriften nævnte noget særprægede danske udtryk. På stationen har jeg bemærket, at der sker en ændring af taksterne for benyttelse af offentlige transportmidler den 15. januar 2017. Herom kan man bl.a. læse på DOT – Din Offentlige Transport. Det var i forbindelse med læsningen om […]

Continue Reading
P1140454_thumb.jpg

Dansk anno 1550

Det skal straks være indrømmet, at jeg ikke er daglig læser af biblen, og slet ikke af Christian III’s ditto fra 1550 Verner Dahlerup giver i sin bog “DET DANSKE SPROGS HISTORIE I ALMENFATTELIG FREMSTILLING” (1896) imidlertid en prøve på hvor let det er at læse det danske sprog den gamle bibel er skrevet i. […]

Continue Reading
IMG_20160414_02431_thumb.jpg

Gewürztraminer og gewurztraminer

Det kan ske at indlæg ikke færdiggøres af en eller anden grund. Sådan gik det med dette. Men det kan naturligvis gøres færdigt. Det bliver det så nu. Der er en ganske bestemt grund til at skrive dette indlæg. Den fremgår senere. Det handler om, at gewürztraminer og gewurztraminer er ganske den samme drue, som […]

Continue Reading

Lidt fra cykelsportens verden

En dag i marts 2015 gjorde jeg et kort ophold ved en tv-udsendelse af et cykelløb i Frankrig. Der foregik ikke meget i cykelløbet, hvilket bevirkede, at producenten dvælede længe ved Chateau de Chambord, som løbet passerede.Det var, mildt sagt, et spektakulært slot med utallige tårne og med et meget stort antal besøgende hvert år. […]

Continue Reading

Drives af WordPress. Designet af Woo Themes